Kushinetat me rul konik janë të ndashëm dhe kanë komponentët e mëposhtëm: unaza e jashtme, unaza e brendshme dhe montimi i rulit (që përmban rrotullat dhe një kafaz). Unaza e brendshme e pandashme dhe montimi i rulit quhet kon, dhe unaza e jashtme quhet filxhan.Hapësira e brendshme vendoset gjatë montimit nga pozicioni boshtor i konit në lidhje me filxhanin.