Kushinetat me rul sferikë kanë rula me dy rreshta, unaza e jashtme ka një rrugë të përbashkët sferike dhe unaza e brendshme ka dy shirita që janë të prirur në një kënd në lidhje me boshtin mbajtës.