Kushinetat vetë-rregulluese kanë dy rreshta topash me një rrugë të përbashkët sferike në unazën e jashtme.Kjo u jep kushinetave vetitë e tyre vetë-rregulluese, duke lejuar mospërputhje këndore të boshtit në lidhje me strehën.Prandaj, ato janë veçanërisht të përshtatshme për aplikime ku mund të lindë keqdrejtimi nga gabimet në montim ose nga devijimi i boshtit.Përveç kësaj, kushinetat e topave të vetë-rregulluar jo të mbyllur kanë fërkimin më të ulët nga çdo lloj kushinetë.