Kushinetat e topit me brazdë të thellë janë kushinetat më të thjeshta por më të njohura. Të përshtatshme për shpejtësi shumë të larta rrotulluese. Të përshtatshme për ngarkesa radiale dhe boshtore mesatare të larta në një ose të dy drejtimet.