Kushinetat e topit me brazdë të thellë janë kushinetat më të thjeshta por më të njohura. Të përshtatshme për shpejtësi shumë të larta rrotulluese. Të përshtatshme për ngarkesa mesatare të larta radiale dhe boshtore në një ose të dy drejtimet.