Kushinetat e topit me kontakt këndor mund të strehojnë ngarkesa boshtore vetëm në një drejtim.Ky lloj kushinete zakonisht rregullohet kundrejt një kushinete të dytë.Unazat e tyre mbajtëse kanë një shpatull të sipërm dhe një të poshtëm dhe janë të pandashëm.